Loopgroep Galder


Go to content

Veilig hardlopen

Trainen

Als harloper ben je een kwetsbare verkeersdeelnemer.
Als loopgroep die op de openbare weg de intervaltrainingen en duurlopen doen is het vanzelfsprekend om goed zichtbaar en volgens bepaalde afspraken te lopen.

Als het donker is zorg je er voor dat je reflecterende kleding of een hesje draagt en evt goede verlichting.
Door de verlichting en de refelecterende delen zien automobilisten je al van ver aankomen.
Als groep spreek je samen af aan welke kant van de weg je gaat lopen. Hiervoor zijn geen vaste richtlijnen.
Je bepaalt zelf aan welke kant van de weg je het veiligst loopt.

Een citaat uit een rapport van Veilig Verkeer Nederland; "Het is niet mogelijk aan te geven dat links, dan wel rechts lopen altijd veiliger is. Het wordt in de ogen van Veilig Verkeer Nederland terecht toegestaan dat voetgangers zelf beoordelen wat de veiligste kant van de weg is. Absolute veiligheid is daarbij uiteraard niet te garanderen. In elke situatie zullen alle weggebruikers attent moeten blijven, zodat onveiligheid voorkomen kan worden".

Tips voor veilig harlopen :

  • Loop bij voorkeur op voet- of fiestpad of gebruik de uiterste zijde van de rijbaan.
  • Links of rechts lopen: loop je alleen: bepaal zelf de meest veilige situatie. Links lopen is soms veiliger omdat je de tegenligger ziet aankomen en evt. kunt uitwijken naar de berm. Achteropkomend verkeer is niet zichtbaar en je weet niet of ze jou wel hebben gezien. Loop je in een groep in het donker dan is rechts lopen vaak veiliger. De verlichting is zo goed zichtbaar dat je wordt gezien als een fietser. Door rechts te lopen raakt de automobilist niet in verwarring.
  • Loop achter elkaar. Met z'n drieŽn naast elkaar is niet verantwoord.
  • Gezien worden is belangrijk; draag altijd reflecterende kleding (of een hesje).
  • Gezamenlijk oversteken. Je bepaalt zelf wanneer je oversteekt, niet degene die roept dat het veilig is.


LOOPGROEP GALDER OF JULLIE TRAINERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR JE VEILIGHEID.

V
ERANTWOORDELIJK BEN JE ALTIJD ZELF DOOR JEZELF VERANTWOORD EN VEILIG TE GEDRAGEN.


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu