Lid worden bij Loopgroep Galder

Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar, en wordt automatisch verlengd.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december voor het nieuwe kalenderjaar.

De contributie bedraagt € 30,00 voor een heel jaar.

Word je na 1 juli van het lopende jaar lid dan bedraagt de contributie € 15,00

Gelieve over te maken op: NL18RABO 0178945234 t.n.v. Loopgroep Galder met omschrijving ‘lidmaatschap L.G.G. + je naam’.

Vul onderstaand inschrijfformulier in, maak het bedrag over en je zal een bevestiging krijgen van jouw lidmaatschap.

Inschrijfformulier